אופציית מכר של הנגיד בנקאות ושוק ההון
לועזית: governers put

בעגה הכלכלית (אר"הב}, תיאור של הניסיון הנראה לעיין של הנגיד להשפיע על שוק ניירות הערך על ידי הורדת שערי הריבית ובך לגרום שזרם כספים יגיע לשווקים.