אמצעים נגד השתלטות בנקאות ושוק ההון
לועזית: anti-takeover measures

מונח כללי המציין אמצעים הננקטים על בסיס חד-פעמי, או באופן שוטף, על ידי הנהלת פירמה כדי למנוע, או לדחות, השתלטות עויינת (ראו: דבורים קטלניות).