אנומליה בנקאות ושוק ההון
לועזית: anomaly

סטייה של תוצאה מעשית (היקף, דרגה וכדומה) המתקבלת על סמך הנחות יסוד מסויימות מאלה שמאמורות להתקבל בדרך כלל. דבר המפריך את הנחות היסוד ששימשו בבדיקה.