אגד חברות ננסיות בנקאות ושוק ההון
לועזית: nano cap

ראו: אגד חברות קטנות