אגד חברות זעירות בנקאות ושוק ההון
לועזית: micro cap

ראו: אגד חברות קטנות