אגד חברות גדולות בנקאות ושוק ההון
לועזית: big cap / large cap

בבורסה לניירות ערך, קבוצת חברות ששווי השוק שלהן גדול יחסית. יש לשים לב שקטן-גדול הוא עניין של גאוגרפיה, כלומר, תלוי בממדי ההמדינה והשוק. הדרגה הגבוהה ביותר קרוייה: אגד חברות ענקיות