אֶגֶד חברות בנקאות ושוק ההון
לועזית: cap

בבורסה לניירות ערך, שם כולל לחברות הממויינות על פי שווי השוק שלהן. בבורסה ההבחנה נועדה להבדיל בין חברות גדולות ויציבות יחסית, לבין חברות קטנות שהסיכון של השקעה בהן גבוה יחסית. לדבר חשיבות מעשית, משום שיש מקרים, כמו בארה"ב, שמשקיעים מוסדיים מסויימים מורשים להשקיע רק באגד מגודל מסויים ומעלה. יש גם מדדים מסויימים המבוססים על אגדים בגדלים שונים.