ארבס בנקאות ושוק ההון
לועזית: arbs

בעגת פעילי שוק ניירות הערך של ניו-יורק - סוחרי ארביטראז'. יש לציין שההזדמנויות לארביטראז' טהור הפכו לנדירות בשנים האחרונות, בין היתר בגלל הגלובליזציה של שוקי ההון. בימינו, הרבה ממה שנקרא ארביטראז', שחלק ניכר ממנו מתבצע על-ידי קרנות גידור, מתייחס לנכסים הדומים זה לזה אך לא זהים ממש. כלומר אין כאן ארביטראז' טהור, והוא יכול להיות רחוק ממצב של העדר סיכון.