אי-פירעון בנקאות ושוק ההון
לועזית: default

אי-עמידה בתנאי הסכם הלוואה. לדוגמה: לווה אינו עומד במחויבותו אם הוא אינו פורע כסדרם את תשלומי הריבית על הלוואה, או אינו פורע את ההלוואה במועד המוסכם בתנאים רגילים. קביעת הסיכוי לאי-פירעון היא חלק מכריע מתימחור הלוואה. שערי הריבית נקבעים כך שבממוצע, תיק ההלוואות יהיה רווחי לנושה, גם אם כמה הלוואות בתיק יגרמו הפסד כתוצאה מאי-פירעון על-ידי הלווה. הדבר שונה כאשר יש אי-פירעון כולל, או כאשר יש כדאיות לא לפרוע הלוואות כגון במקרה שהביא את משבר הסב-פריים בכלכלה האמריקנית.