ארו-דברו, מודל בנקאות ושוק ההון
לועזית: Arrow-Debreu model

ראו: מודל ארו-דברו