איגרת חוב ישירה בנקאות ושוק ההון
לועזית: straight bond

כינוי לאיגרת חוב שלא ניתן להמירה למניות החברה שהינפיקה אותה. איגרת חוב כזו משלמת ריבית והצמדה בהתאם לתנאי ההנפקה. (ראו גם: איגרת חוב ניתנת להמרה)