איגוד בינלאומי לחוזי החלף ונגזרים בנקאות ושוק ההון
לועזית: international swaps & derivatives association [ISDA]

איגוד בינלאומי שעיסוקו חוזי החלף ונגזרים שפיתח חוזה לעסקות של נגזרים פיננסיים שנסחרים ישירות בין שני צדדים. החוזה מאפשר לקבוע כי בהתרחש אירוע מסויים ישלם האחד לשני סכום נטו מסויים.