אשראי חוץ בנקאי בנקאות ושוק ההון
לועזית: off-bank credit

ראו: הלוואה חוץ בנקאית