אִיוּן מינוף בנקאות ושוק ההון
לועזית: deleverage

פעולה להקטנת מנופי האשראי של פירמה, דהיינו הקטנת היחס בין ההון החיצוני לבין העצמי במטרה לייצב את החברה מבחינה פיננסית ולהגדיל את הביטחון של בעלי המניות. הדבר העשה על ידי החזרת חלק גדול מהאשראי שהחברה קיבלה או על ידי הגדלת ההון העצמי ממקורות פנימיים (אי חלוקת דיווידנד) או חיצוניים (הנפקה חדשה).