אקזיט בנקאות ושוק ההון
לועזית: exit

ראו: הנפקת הזנק