איגרת חוב בעלת תיקרה בנקאות ושוק ההון
לועזית: cap bond

איגרת חוב בעלת ריבית ניידת אבל יש גג לגובה הריבית אותן הן משלמות. ההגבלה נעשית כדי להקטין את סיכון המנפיק.