איגרת חוב בעלת קולר בנקאות ושוק ההון
לועזית: collar bond

איגרת חוב שיש בה הן תיקרה והן ריצפה. באירת חוב כזו אין מירווח בלתי מוגבל של תנודות ריבית כפי שיש באיגרות חוב בעלות ריבית ניידת שאין להן הגבלות כאמור.