אופק השקעה בנקאות ושוק ההון
לועזית: investment horizon

טווח הזמן שמשקיע רוצה להשקיע את אמצעיו המבוסס על טעמיו וצרכיו. לכל משקיע יש אופק זמן משלו והוא מהווה את אחד הפרמטרים החשובים בקביעת אופי הנכס בו יושקע כספו.