איגרת חוב מכר בנקאות ושוק ההון
לועזית: put bond

סוג של אידרת חוב שלמחזיק בה יש זכות למכור אותה למנפיק בערכה הנקוב (פאר) במועדים קבועים מראש.