איגרת חוב עילית בנקאות ושוק ההון
לועזית: prime bond

איגרת חוב בעלת סיווג גבוה מבחינת העדר הסיכון שבה, כגון אלה המדורגות AAA