תְּשׂוּאָה שְׁלִילִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: minus yield

1. מצב שבו איגרת חוב ניתנת להמרה נמכרת באג'יו (או בפרמיה) בשיעור גבוה יותר מתשואת הריבית על האיגרת 2. מצב שבו נייר ערך בעיקר איגרת חוב נמכר במחיר הגבוה ממה שיניב, בשל הפרשי קרן וריבית, במועד הפדיון או המימוש.