אופציה למניות לעובדים בנקאות ושוק ההון
לועזית: empolyees stock option

מתן אופציה לעובדים לקבל הקצאת מניות, בדרך כלל במועד הנפקה לציבור, בתנאים מועדפים. מתן האופציה הוא לכאורה אירוע מס המחייב תשלום מס על פי התנאים הקבועים בחוק.