תְּנַאי בנקאות ושוק ההון
לועזית: conditions

סעיף בחוזה - או הוראה בו - הקובע עניינים יסודיים לגבי זכויות וחובות הנובעות מאותו חוזה.