חיפוש בלקסיקון
 
     
 
תְּלוּש
 
 

לועזית: coupon
1. חלקו של מסמך כלשהו הנתלש, כדי שיימסר למי שצריך לקבלו.
2. בניירות ערך, ספח המחובר לאגרת חוב או לנייר ערך אחר, שיש לו ריבית קבועה, והמציין את שיעור הריבית הנומינלי שלו. התלוש הוא חלק מנייר הערך עצמו ובבוא מועד התשלום של הריבית, על פי התאריך הרשום בו, הוא נתלש, הופך למסמך למוכ"ז ומוצג לתשלום. הריבית על התלוש מושבת על בסיס הערך הנקוב של האיגרת, ולכן, מבחינת המשקיע, התשואה על האיגרת יכול שתהיה שונה משיעור ריבית זה, בהתחשב במחיר שבו נרכש נייר הערך. תלוש כולל בדרך כלל את שם הפירמה שהוציאה את האיגרת, את תנאי התשלום, תאריך התשלום, מקום התשלום ומספרו של נייר הערך שממנו נתלש התלוש. לפעמים אין על התלוש תאריך פרעון, והתשלום נעשה על פי הודעה מטעם המנפיק כי הוא ייעשה החל מתאריך מסוים כנגד תלוש שמספרו מתפרסם בהודעה. צורה אחרונה זו נהוגה במיוחד במקום שיש מניה למוכ"ז, שמחוברים לה תלושי דיבידנד ממוספרים. לתלושים מצורף גם שובר שישמש למקרה שדרושים תלושים נוספים.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021