אוֹפְּצְיָה חשוּפָה בנקאות ושוק ההון
לועזית: uncovered option / naked option

חוזה אופציה שלגביה כותב האופציה אינו מחזיק בנכס הבסיס.