שׁוּק מִשְנִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: secondary market

בכספים וניירות הערך: שוק שבו נסחרים מניות, איגרות חוב ותעודות פיקדון, לאחר שההנפקה שלהם נסגרה. מקום למסחר בניירות ערך שכבר הונפקו ובעליהם רוצים להחליף ידיים. שוק הנותן נזילות וסחירות לניירות ערך האלה. התיווך בין המשקיעים נעשה באמצעות המוסדות הפיננסיים והבורסה.
אחד המבחנים ליעילות התפקוד של השוק הזה היא מידת יכולתו לשמש כמנוף לשוק ההנפקות החדשות (השוק הראשוני). תקופה של גיאות בבורסה מגבירה בדרך כלל את הפעילות בשוק הראשוני, והדבר מוסבר בגידול הן בצד המקורות והן בצד השימושים של השוק. בצד המקורות (כלומר: הנפקת ניירות ערך על ידי חברות) עליית המחירים בשוק מהווה תמריץ חיובי לבעלי חברות למכור חלק מהמניות שבבעלותם. בצד השימושים - בתקופת גאות מתחולל גידול בבסיס השוק ומשקיעים חדשים פונים להשקעה בבורסה. משקיעים אלו מזרימים לשוק כסף חדש המשמש לרכישצת ההנפקות החדשות. בתקופת שפל המצב הפוך. ירידת הפעילות בשוק המשני גוררת אחריה גם דעיכה של הפעילות בשוק ההנפקות. השוק המשני הוא, בכל מקרה בעל חשיבות רבה משום שרוכשי ניירות ערך חדשים עושים זאת במקרים רבים מתוך ידיעה שקיים שוק משני המקנה לניירות הערך את סחירותם ובו יוכלו למכור מחדש את השקעתם ולהפוך אותה לנזילה. רמת המחירים של ניירות הערך בשוק המשני קובעת במידה רבה את תנאי ההנפקה בשוק הראשוני. בשוק המשני אין המנפיק נהנה או נפגע מהעסקה והוא אינו מעורב בה.