חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שווה ערך למזומנים
 
 

לועזית: cash eqvivalent
1. ערכו של נכס או רכוש כלשהו, אילו היה מומר מיידית למזומן.
2. כל פריט שיכול להפוך למזומן ללא קושי ללא הפסד מהותי. הווה אומר: בלי לגרום בעת ההמרה לשינוי מהותי בערך השוק השוטף שלו. (כגון: אגרות חוב, שטרות וכדומה).
3. בהשקעות, מסמכים או השקעות ברמה כל כך גבוהה של נזילות ובטחון שרואים אותם לכל הצרכים הפרקטיים כמזומנים. מסמכים המשונים גם 'תחליפי מזומן'. בדו"ח על תזרימי המזומנים נקבע בגילוי דעת של לשכת רואי חשבון, כי שווי ערך למזומנים כוללים פקדונות לזמן קצר, שהועדו לתקופה של עד שלושה חודשים, ומלוות ממשלתיים סחירים, שהתקופה עד מועד פדיונם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים.
4. שווי של נכס בהשוואה לנכס אחר, במקום שבו נעשית מכירה או החלפת נכסים שלא במזומן. ההתייחסות בעסקה כזו היא בדרך כלל לשווים של הנכסים במזומן, אך הקונה והמוכר או מחליפי הנכסים יכולים להסכים ביניהם על מודד אחר. לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים, תירשם העסקה בדרך כלל לפי שווי הנכסים בין מוכר לקונה מרצון, והשווי יקבע לפי הנכס שאת שוויו קל יותר למדוד.
5. בדו"ח של תזרימי מזומן מתייחסים למלוות ממשלתיים ולפיקדונות בבנקים, שהתקופה עד מועד פדיונם בעת ההשקעה לא עלתה על שלושה חודשים כשווי ערך למזומנים.
6. בחליפין של רכוש, מניה וכיו"ב, הסכום במזומן שהיה נדרש אילו היה משולם מזומן במקום רכוש או מניה. למשל, אם בשל נכס מסוים ניתנות 1# משאבי אנוש מניות, שערכן בשוק הוא 5 ש"ח למניה, שווה הערך במזומן של אותו נכס הוא 5# משאבי אנוש ש"ח.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021