חיפוש בלקסיקון
 
     
 
שווה כסף
 
 

לועזית: money equal
מתן תמורה בדבר ערך שאינו כסף בעד נכס או שירות. לפי תקנות מס הכנסה יש לנכות מס במקור גם מכל תשלום בשווה כסף בין אם שולם כתוספת לתשלום החייב בניכוי מס במקור ובין אם שולם כתשלום בלעדי תמורת נכס או שירות כלשהו. את התשלום בשווה כסף יש להעריך לפי העלות למשלם. פקיד השומה רשאי להורות על הערכה אחרת. מהתשלום בשווה כסף יש לנכות מס בשיעור המירבי הנקוב בתקנות,גם אם בידי המקבל אישור על שיעור מס מוקטן, האישורים על הקטנת הניכויים לא חלים על תשלום בשווה כסף. התשלום בשווה כסף הינו תשלום נטו ועל המשלם לגלם מס בשיעור המירבי, כאמור. (השווה: שווה ערך כספי).

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021