אוֹפְּצְיָה בְּתוֹךְ הַכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: in the money option

מצב שבו כדאי לממש את האופציה. למשל, באופציות מעו"ף מסוג רכש. מצב שבו מדד המימוש נמוך ממדד המעו"ף ואילו באופציה מסוג מכר מצב שבו מדד המימוש גבוה ממדד המעו"ף. זהו מצב שבו מובטח למחזיק האופציה תקבול אם יממש את האופציה.