אוֹפְּצְיָה בִּנְקוּדַת הַכֶּסֶף בנקאות ושוק ההון
לועזית: at the money option

מצב שבו, למעשה, לא כדאי לממש את האופציה. למשל, באופציות מעו"ף מצב שבו מדד המימוש שווה למדד המעו"ף או מחיר המימוש של אופציה שווה למחיר נכס הבסיס.
במצב זה מחזיק האופציה אדיש לגבי מימושה.