אוֹפְּצְיָה בֵּינְבַּנְקָאִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: interbank option

בשוק מטבע חוץ, אופציה המונפקת על ידי בנק או עמיל (ברוקר) על פי צרכי הלקוח, מבחינת סוג המטבע, המועד והסכום הדרושים ללקוח. האופציה אינה סחירה אך הרוכש יכול לממש אותה בבנק - או למכור אותה לבנק - על פי התנאים שנקבעו מראש.