אַשְרַאי קִיבּוּלִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: acceptance credit

בסחר בינלאומי: מצב שבו בנק מסחרי עושה קיבול לשטר חליפין שנמשך למועד מסוים בעתיד, לטובת האדם שעל שמו נמשך השטר.