אַשְרַאי צַרְכָנִים בנקאות ושוק ההון
לועזית: consumer credit

אשראי הניתן לאנשים פרטיים כדי לרכוש מוצרי תצרוכת, בדרך כלל מוצרים בני-קיימא, להבדיל מהלוואות הניתנות לעסק. אשראי צרכנים יכול ללבוש צורות שונות, החל מהלוואה בבנק, רכישת מוצר בתשלומים לשיעורין, שימוש בכרטיסי אשראי וכדומה. גם תקופת החזר האשראי יכולה להיות קצרה או ארוכה - החל ממספר ימים או שבועות ועד למספר שנים, הכל בהתאם לסידורים ולתנאים עם נותן האשראי. לעתים קרובות, בעיקר כאשר האשראי ניתן ע"י המוכרים, כבטחונות לאשראי משמשים המוצרים שנקנו ויש עליהם משכון, שעבוד או הסדר אחר המאפשר למלווה לקבל לחזקתו את הרכוש במקרה של אי קיום החוב. בארצות רבות חוקי הגנת הצרכן מגנים על מקבל האשראי לגבי גובה הריבית ותנאים אחרים המלווים את האשראי.