אשראי צמוד בנקאות ושוק ההון
לועזית: linked credit

ע"ע הצמדה.