אַשְרַאי פָּתוּחַ בנקאות ושוק ההון
לועזית: open credit

1. תשלום או תקבול שאינו מובטח, הכפוף לפירעון על־פי תנאים מסחריים מקובלים או תנאים שהוסכם עליהם.
2. קו אשראי בבנק שלקוח יכול להשתמש בו על־פי רצונו.
3. בסחר חוץ: אשראי של היצואן השולח את הטובין ללקוח בחוץ לארץ, כאשר סילוק החוב אמור להתבצע במועד מאוחר יותר.
4. אשראי לאנשים בחוץ לארץ, הרשאים למשוך שטרות כשהבנק מתחייב לפרוע את השטרות אם אלה נעשו בהתאם לתנאי האשראי.