אַשְרַאי סַחַר חוּץ בנקאות ושוק ההון
לועזית: foreign trade credit

כינוי לכל סוגי אשראי הניתן לחברות ומפעלים העוסקים ביבוא וביצוא בקשר לעסקות יבוא ויצוא. מימון עסקות כאלה נעשה במסגרות ונהלים מוסכמים שהעיקריים שבהם הם מכתבי אשראי הניתנים מטעם בנקים כדי להבטיח את התשלום ליצואן הנמצא במדינה אחרת; אשראי ליבוא; אשראי ליצוא וכיוצ"ב.