אשראי מתחסל מעצמו בנקאות ושוק ההון
לועזית: self liquidating credit

אשראי שנותן בנק ללקוח לביצוע עסקה מסחרית שסיומה של אותה עסקה גורם, במקביל, לחיסולו של האשראי. (לדוגמה: אשראי לעסקת יבוא שעם ביצוע היבוא והפצתו בין הקמעונאים, יש בידי היבואן אמצעים לפרוע את האשראי).