חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פרסום תשקיף
 
 

לועזית: pospectus publication
החובה המוטלת על מנפיק לפרסם תשקיף לאחר מתן ההיתר לו על ידי הרשות. התשקיף צריך לשאת תאריך שיהיה לא יאוחר משבעה ימים לאחר מתן ההיתר לפרסומו, זולת אם האריכה הרשות תקופה זו. על פי החוק ייחשב תאריך התשקיף כיום פרסומו, זולת אם הוכח שפורסם ביום אחר. בתאריך זה, או לפניו, על המציע להגיש לרשם החברות עותק מהתשקיף והעתק מההיתר לפרסומו, ולפרסם בשני עיתונים יומיים לפחות, היוצאים בישראל, הודעה על הגשת המסמכים לרשם ועל המקומות שבהם ניתן להשיג עותקים של התשקיף ולהגיש הזמנות לניירות הערך המוצעים. קיימים נוסחים פחות או יותר קבועים להודעות על פרסום תשקיף, לפי סוגי ניירות הערך המוצעים בו.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021