חיפוש בלקסיקון
 
     
 
פרסום תשואות
 
 

לועזית: publication of yields
המפקח על הביטוח הוציא כללי פרסום תשואות שנועדו לאפשר לצרכן לבצע השוואה בין גופים מוסדיים ולסייע לו להגיע להחלטה מושכלת בדבר השקעתו, בגל הקשור לתשואות גופים אלה. הכללים אוסרים על גוף מוסדי לפרסם מידע ביחס לתשואה שיש בו תיאור שעלול להטעות, לרבות פירסום אשר מרכיבי המידע בו מוצגים באופן בלתי סביר בהיקפם, בגודלם, בהקשרם וכדומה. גוף מוסדי רשאי לערוך בפירסומיו השוואת תשואות למסלולי ההשקעה של גופים מוסדיים אחרים לפי כללים אלה: נתוני ההשוואה יתייחסו לעובדות הניתנות לביסוס; ההשוואה תוצג באופן ברור והוגן וכן יש לציין בפירסום את מקור הנתונים. בעת השוואת תשואה של מסלול השקעה של קרן פנסיה מקיפה - חדשה או כללית - לבין מוצרים פנסיוניים אחרים יש לפרסם את התשואה הנומינלית ברוטו שהושגה על ההשקעות לצד התשואה הדמוגרפית של הקרן.

 
 
לערך הבאלערך הקודם
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות

נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021