אשראי מקויים בנקאות ושוק ההון
לועזית: confirmed credit

אשראי, בדרך כלל בצורה של מכתב אשראי מקויים, שאינו ניתן לביטול או לשינוי בדרך כלשהי. קיום האשראי נעשה במסגרת הסדר לפיו הבנקאי של היבואן, בתנאים מסויימים, מסכים לבצע תשלומים לזכות יצואן זר, באמצעות הבנק בארצו של היצואן. אם הבנק מוסיף לכך התחייבות לקיים תשלומים אלה, הדבר מהווה קיבול של הבנק עצמו לביצוע.