אַשְרַאי מְחוּלָּק בנקאות ושוק ההון
לועזית: shared credit

חלק מאשראי בנקאי שהיקפו עולה על סכום האשראי ששלטונות הפיקוח מרשים להעניק ללווה אחד שהועבר לבנק אחר.