אַשְרַאי מוּמְעָט בנקאות ושוק ההון
לועזית: impaired credit

הפחתה באשראי שנותן בנק ללקוח מסוים משום שהוא סבור כי חלה התדרדרות בכושר האשראי של אותו לקוח.