אַשְרַאי לִיְצוּא בנקאות ושוק ההון
לועזית: export credit

1. מכתב אשראי מסחרי המוצא כדי לממן משלוח של סחורות לחוץ לארץ.
2. הלוואות הניתנות, בדרך כלל ע"י ממשלות או סוכנויות שלהן, כדי לעודד יצוא. הלוואות אלה הן מסובסדות ויכול שתינתנה ליצואן ובדרך זו להוזיל את עלויות המימון שלו; או יכול שתינתנה לקונים הזרים כדי לעזור להם לרכוש את הסחורות בארץ המייצאת.