אוֹפְּצְיָה אַמֵרִיקָנִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: American option

אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש.
הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.