אַשְרַאי לִיְבוּא בנקאות ושוק ההון
לועזית: import credit

מונח המציין את ייעודו של האשראי. זהו אשראי המוענק לסוחרים כדי לממן יבוא של מוצרים, כגון מכתב אשראי מסחרי.