אשראי לטווח ארוך בנקאות ושוק ההון
לועזית: long term credit

ראו: הלוואה לזמן ארוך.