אשראי כפוי בנקאות ושוק ההון
לועזית: forced rredit

הלוואה הנעשית ע"י מלווה בלחץ הנסיבות ולא מתוך רצונו החופשי. לדוגמה, כיבוד שיק ע"י בנק שנמשך ע"י לקוח שאין מספיק כסף בחשבונו לכיסוי סכום המשיכה; או הארכת מועד פרעון של הלוואה לאחר שחייב לא עמד בתשלומה במועד.