אוֹפְּצְיָה אֵירוֹפֶּאִית בנקאות ושוק ההון
לועזית: European option

אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה. האופצית על מדד מעו"ף הן אופציות אירופאיות. אופציה זו אינה ניתנת למימוש לפני פקיעתה.