אַשְרַאי יַצְרָנִי בנקאות ושוק ההון
לועזית: production credit

אשראי שהוענק ליצרנים אם להשקעה מכל סוג שהוא ואם להון חוזר של העסק.