אַשְרַאי חֵירוּם בנקאות ושוק ההון
לועזית: emergency credit

אשראי שמעניק הבנק המרכזי לגופים שאינם מוסדות כספיים שעה שהבנק סבור שלאי־ יכולתם לקבל אשראי באופן רגיל תהיה השפעה שלילית על הכלכלה כולה.